Eugen Rosenstock-Huessy

and his significance

Rosenstock-Huessy Huis

Rosenstock-Huessy Huis
Rosenstock-Huessy Huis

In 1972 koopt een groep van vier echtparen in het centrum van Haarlem de gebouwencomplex van het Het Sint Jacobs-Godshuis en start daarin de Vereniging Rosenstock-Huessy. Zij vormden een woon-, leef- en werkgemeenschap en stelden hun deuren open voor mensen die het om uiteenlopende redenen tijdelijk niet redden in de maatschappij.

De groep liet zich inspireren door het gedachtengoed van Eugen Rosenstock-Huessy. Zorg voor de wereld concreet gemaakt in directe zorg voor de medemens was een leidend principe. Ruim 25 jaar vormde deze groep het hart van het Huis.


© TrendForum, some rights reserved.